Koçoja? Shih si ia menderosi sot Edit në Kuvend

 

Nga e gjithë kultura që kam unë për këtë çështje, sepse kam qenë gjithmonë shumë i interesuar për çështjet e mjedisit, di se asnjëherë nuk ka përfitim ekonomik nga këto lloj zhvillimesh që sakrifikojnë mjedisin.

Kostot që paguan shoqëria nga pikëpamja ekonomike, sociale dhe ekologjike janë gjithmonë shumë më të larta se përfitimet që merr shteti dhe përfitimet që marrim ne nga ekonomia e riciklimit. Një mjedis i pastër e ndihmon ekonominë dhe ne duhet ta bëjmë ekonominë patjetër. 

Kemi shumë rrugë, shumë mundësi për të bërë ekonomi, por nuk mund të bëjmë ekonomi duke shkatërruar mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*