Krimi i politikës. Dy fakte që i fsheh për rracën e shqiptarëve

Janë dy të vërteta shkencore, të njohura edhe ndërkombëtarisht, por që dhunshëm u fshihen si shqiptarëve ashtu edhe botës: RRACA SHQIPTARE DALLOHET NGA TË TJERAT!

Në studime dhe analiza të shumta mjeksore është gjetur dhe provuar se gjaku i shqiptarit ka disa karakteristika të veçanta që ndryshojnë nga gjaku i gjithë popujve të tjerë. Ai përafrohet me gjakun e finlandezëve. Por kjo e vërtetë, që është zbuluar dhe dokumentuar në laboratorët e analizave të gjakut, jo vetëm në Shqipëri, i fshihet me këmbëngulje opinionit. Do të mjaftonte kaq për të demonstruar autoktoninë e shqiptarëve në këto troje.

E vërteta e dytë që fshihet, është forma e veçantë e kafkës, sidomos në trekëndëshin e Alpeve në Veri, ky lëvizjet kanë qenë shumë më të kufizuara dhe rraca ka rezistuar më e pastër se kudo. Nga matjet atropometrike forma e saj është krejtësisht e veçantë dhe e dallueshme ka ajo e kombeve dhe racave të tjera, por edhe kjo e vërtetë shkencore fshihet, për të njejtat motive.

Ashtu siç mjeshtërisht ka manipuluar historinë dhe shumë të vërteta të tjera shkencore rreth shqiptarëve, kombit tonë dhe historisë  politika shqiptare e komunizmit edhe kjo që erdhi pas vazhdon të njejtën rrugë. Bashkë me shkatërrimin e mbetjeve arkeologjike, artefakteve, zhdukjen e objekteve të kulturës dhe fshehjen e tyre, vjen edhe manipulimi i historisë dhe i këtyre të vërtetave të tjera shkencore.

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*