Skandali! Coca Cola në Shqipëri asnjëherë nuk ka paguar taksa!?

Enigma e Coca Cola në Shqipëri! Ky produkt i cili tregëtohet që nga viti 1997 nga të dhënat rezulton se gjatë gjithë kohës del me humbje. Shmangia nga taksat e këtij produkti është i lejuar nga shteti. Në faqen zyrtare të coca cola nuk ka asnjë të dhënë se kush është përfaqësues i këtij produkti në Shqipëri. Deri tani asnjë media nuk ka dal të flet në lidhje me këtë produët i cili prej vitesh konsumohet nga shqiptarët dhe nuk ka asnjë të dhënë se kush është prapa një firme kaq të madhe, dërkohë që për një shitës ambulant dergohen 10 inspektor për ta gjobitur. Prodhimi i këtij produkti në Shqipëri asnjëherë nuk i është nënshtruar kontrollit nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili ka për detyrë të publikoj të dhëna për të gjithë produktet ushqimore që tregëtohen në vendin tonë. Sigurisht se futja në rethimin e fabrikës së Coca Cola në Shqipëri është e ndaluar për çdo individ, qoft shtetëror apo privat!? Çfarë po konsumojmë? Pse gjithnjë kjo kompani del me humbje dhe nuk shpall falimentin? Çlidhje ka VAtikani me këtë produkt në Shqipëri?

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*